ویدیو مصاحبه در خصوص وضعیت بهداشت درمانی میانه از کیو ویدیو

مصاحبه تسنیم با مسئولان کشوری و استانی در خصوص وضعیت حوزه بهداشت و درمان شهرستان میانه (گفت و گو از محمد زینالی - خبرگزاری تسنیم)
4 بهمن 1397
کیو ویدیو