ویدیو کپسول دارویی می تواند انسولین را به بدن برساند از کیو ویدیو

یکی از شایع ترین بیماری ها در جهان دیابت است و برخی از افراد مبتلا به این بیماری وابسته به انسولین هستند. بزرگترین مشکل دیابتی های وابسته به انسولین با درمان شان، شمار سوزن هایی است که هر روز باید به بدن خود بزنند. آنها باید انسولین مورد نیاز بدن خود را از طریق یک سرنگ تزریق کنید. دانشمندان MIT یک کپسول جدید تولید کرده اند که می گویند قادر است انسولین مورد نیاز بدن را از راه دهان تامین کند. ... ادامه خبر را در وبسایت لوجیتال مطالعه کنید| https://logital.ir/lgbz
19 بهمن 1397
کیو ویدیو