ویدیو شرایط اجرای طرح ترافیک در پنجشنبه‌ها از کیو ویدیو

طرح ترافیک و زوج و فرد که از ابتدای سال در روزهای پنجشنبه لغو شده بود، از آغاز اسفندماه تا پایان سال اجرا میشود www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :
30 بهمن 1397
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط