ویدیو نتایج نهایی آزمون استخدام بخش خصوصی چه زمانی اعلام می گردد از کیو ویدیو

توضیحات محمدحسین قمری، دبیر شورای سیاست گذاری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی در خصوص اعلام نتایج نهایی مرحله حضوری آزمون. فرآیند برگزاری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی از تابستان 97 در سراسر کشور آغاز شده و داوطلبان درمرحله اینترنتی (غیرحضوری) شرکت کرده و سپس پذیرفته شدگان این مرحله به مرحله مصاحبه (حضوری) دعوت شدند و توسط نمایندگان شرکت ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. به جهت تسهیل در رفت وآمد داوطلبان، 8 ناحیه برای مصاحبه حضوری درنظر گرفته شد.
3 اسفند 1397
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط