ویدیو مراسم افتتاح مستند باشگاه حیوانات، ساخته هادی آفریده در گروه سینمایی هنر وتجربه از کیو ویدیو

آیین دیدار مستند «باشگاه حیوانات» به کارگردانی هادی آفریده عصر، شنبه ۲۷ بهمن در موزه سینمای برگزار شد. گزارش مراسم در لینک زیر http://www.aecinema.ir/هادی-آفریدههنروتجربه-فاصله-مخاطب-و-فی/
4 اسفند 1397
کیو ویدیو