ویدیو توسعه زیرساخت های صنعت برق در ایران از کیو ویدیو

شبکه چهار- 16 اسفند 97- 20:00| توسعه زیرساخت های صنعت برق در ایران در راستای هوشمندسازی یکی از طرح های علمی بزرگ کشور است که تا کنون منجر به تدوین سندی 2 هزار و 600 صفحه ای شده است. سندی که بخش هایی از آن نیز به اجرا درآمده است. خانم اسلامی به سراغ سه استادی رفته است که در تهیه این سند نقش اساسی داشته اند.
17 اسفند 1397
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط