ویدیو خواستگاری دختر جوان در یکی پاساژهای اراک از کیو ویدیو

پلیس می‌گوید: بعد از این خواستگاری و انتشار فیلم آن، این دختر و پسر به دلیل درخواست ازدواج مغایر با شئونات اسلامی بازداشت شدند.
17 اسفند 1397
کیو ویدیو