ویدیو سریال لحظه گرگ میش قسمت 43 چهل سه از کیو ویدیو

خلاصه ی قسمت چهل و سوم لحظه گرگ و میش: سوگند ماشین پری را مخفیانه بیرون میبرد و به در و دیوار میکوبد.سروش که میبیند نمیتواند او را کنترل کند،از او میخواهد تا مدتی به پیش یاسمن برود. سوگند و کیوان را در پارتی میگیرند.سروش برای آزادی او به کلانتری میرود.او با یاسمن تماس میگیرد و از او میخواهد زودتر سوگند را ببرد. مادر پری به پروانه میگوید برای رسیدن به ثروت سروش باید به سوگند محبت کنی نه اینکه او را فراری بدهی.او تصمیم دارد سوگند را برای پسرش خواستگاری کند تا ارث سوگند به پسرش برسد. سوگند به خانه ی ماما
17 اسفند 1397
کیو ویدیو