ویدیو بازداشت زوج اراکی به دلیل خواستگاری در پاساژ از کیو ویدیو

دختر و پسر جوانی که اخیرا فیلم درخواست ازدواجشان در یک پاساژ در شهر اراک منتشر شده بازداشت شدند این دختر و پسر جوان که با یکدیگر که به شکل قانونی عقد کرده اند تا صدور حکم نهایی با قرار وثیقه، آزاد می باشند.
18 اسفند 1397
کیو ویدیو