ویدیو اوردوز 14 درمان واژینیسموس ترس رابطه جنسی از کیو ویدیو

یکی از شایع ترین مشکلات جنسی بانوان واژینیسموس یا ترس از رابطه هست که بیشتر منشا تربیتی غلط در کودکی دارد...در درمان سنتی ابداع از بیمار خواسته می شود با اندام خودش آشتی کندو اندام تناسلی خودرا لمس کند.
24 اسفند 1397
کیو ویدیو