ویدیو در مرغ گوشت تخفیف دادن هنر است... از کیو ویدیو

مدیر فروشگاه های اکالا از این می گوید که با تخفیف حال مردم را خوب می کند. از این که خسته نمی شوند، یا راهی خواهند ساخت یا راهی خواهند یافت.
24 اسفند 1397
کیو ویدیو