ویدیو برف می بارد... از کیو ویدیو

در روزی سرد و برفی همراه دوستی قدیمی از تهران به سمت کرمانشاه حرکت کردیم. آخرین روزهای اسفند یک هزار و سیصد و نود و هفت بود. ساوه را که پشت سر گذاشتیم نم نم باران آغاز شد و خیلی زود شدت گرفت. به همدان که نزدیک شدیم باران برف شد و بارید و بارید... به یاد سیاوش کسرایی و شاهکار جاودانش افتادم : برف می بارد... نماهایی از بارش برف را تصویربرداری کردم و به کرمانشاه که رسیدم آن‌ها را مونتاژ کردم و بخشی از دکلمه شعر را با آوای ماندگار سیاوش کسرایی به تصویرها اضافه کردم. دلم می خواهد شما هم با من در حس آن روز همراه
1 فروردین 1398
کیو ویدیو