ویدیو یازرلو گوینده خبر 2030 در برنامه زنده سورپرایز شد از کیو ویدیو

شب گذشته جعفر یازرلو مجری خبر 24 شبکه تهران بود. این بخش خبری به طور زنده از استودیوی ویژه برنامه تحویل سال 98 با عنوان "بهار جان" پخش شد که پس از اتمام خبر و در لحظه تحویل برنامه به مجریان برنامه بهارجان، یازرلو مجری خبر توسط فرزندانش به مناسبت روز پدر سورپرایز شد و با هدایای آنها روی آنتن زنده مواجه شد. یازرلو از مجریان با تجربه اخبار سیما می باشد که عهده دار اجرای چند بخش خبری، به ویژه اخبار پرمخاطب 20:30 می باشد. http://www.modirerasaneh.com/
1 فروردین 1398
کیو ویدیو