ویدیو آب‌های روان صدمات فراوانی را به مناطق از کیو ویدیو

یکشنبه ۱۱ فروردین‌ماه: در پی باران‌های شدید در شمال کشور، آب‌های روان صدمات فراوانی را به مناطق شهری و طبیعی در شهر فاضل‌آباد در استان گلستان وارد آورده‌اند.
11 فروردین 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط