ویدیو یک روز در زندگی امیر علی اکبری از کیو ویدیو

در آستانه ی مبارزه امیر علی اکبری برابر شلتون گریوز، دوربین مدال یک روز با این قهرمان ملی همراه شده تا لحظات دیده نشده از زندگی خصوصی او را به تصویر بکشد.
12 فروردین 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط