ویدیو استارتاپ Kinema فناوری‌ 3D vision از کیو ویدیو

بوستون داینامیکس برای توسعه‌ی تجاری ربات جدید هندل ، استارتاپ Kinema را با فناوری‌ 3D vision تصاحب می‌ کند . این استارتاپ در زمینه‌ی توسعه‌ی راهکارهای تصویربرداری سه‌ بعدی برای فعالیت‌ هایی همچون برداشتن و گذاشتن اجسام در محل مناسب فعالیت می‌کند !!
15 فروردین 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط