ویدیو پیش بینی سیل توسط گوگل استفاده هوش مصنوعی از کیو ویدیو

گوگل به دنبال ارائه راهکاری است که بتوان با استفاده از هوش مصنوعی، زمان وقوع سیل و پس لرزه های زلزله های بزرگ و دیگر بلایای طبیعی را پیش بینی کند.
21 فروردین 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط