ویدیو TM BAX از کیو ویدیو

سوییچ اسرار: وقتی تازه اومده بودم آپارات تقریبا 15 سالم بود دنبال کننده هامم 15 تا بودن.. هر روز دعا میکردم 20 تایی شم یا مثلا یکی زیر ویدیوهام نظر بده ولی چون هیچ وقت 20 تایی نشدمو هیچ نظری زیر ویدیو هام نبود خیلی گریه میکردم! الان 17 سالم شده دنبال کننده هام تقریبا 400 تا زیر هر ویدیوم بالای شونصدتا نظر ولی بازم گریه میکنم :( میدونین چرا؟ چون وقتی 15 سالم بود 3 سال با سربازی فاصله داشتم خدااااا من نمیخوام جناب سرباز شم :((
22 فروردین 1398
کیو ویدیو