ویدیو فیلم جراحی زیبایی بینی از کیو ویدیو

جراحی زیبایی بینی به دو روش باز و بسته انجام می‌شود. در روش جراحی بسته، برش‌های جراحی درون ‌بینی هستند و دیده نمی‌شوند. . . اما در روش باز، برش‌ها روی تیغه‌ی غضروفی بین دو سوراخ بینی، ایجاد می‌شود. بعد از ایجاد این برش‌ها، پوست روی بینی کنار زده شده و جراح به غضروف و استخوان بینی دسترسی دارد.
26 فروردین 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط