ویدیو اموزش از کیو ویدیو

اموزش سبد ساده اما قشنگ و تو دل برو که با چسب حرارتی ، کمی پارچه ،کارتون و ربان درست شده . امیدوارم که خوشتان امده باشه
15 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو