ویدیو همایون، پسری برای مردم زمانه‌اش می‌خوانَد از کیو ویدیو

سی و یک اردیبهشت، زادروز همایون شجریان است، خواننده ای که موسیقی سنتی را برای نسل امروز، دوباره شنیدنی و گوش‌نواز ارائه کرده است. او از تجربه‌ی فرم‌های جدید نمی‌هراسد و مخاطبانش را غافلگیر می‌کند. سردبیر و اجرا: صنم کیوانی تدوین و صداگذاری: پوریا قاسمی تهیه شده در گروه رسانه ای باما www.baamaagroup.ir
30 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو