ویدیو آموزش گیتار توسط استاد بابک امینی قسمت اول از کیو ویدیو

آموزش گیتار بصورت حرفه ای توسط استاد بابک امینی از ببین تی وی قسمت اول
31 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو