ویدیو هیچ چیز خواستن خالی درست نمی‌شود از کیو ویدیو

ما انسان هستیم و قرار نیست مثل یک ربات فقط بخندیم و فقط شاد باشیم. در شرایطی که غم داریم و حال و هوای خوبی نداریم بهتر است اینطور عمل کنیم اول بپذیریم که حالمان بد است تا چشممان همه جوانب و دلایل حال بدمان را ببیند و آگاه باشد به آن دوم مسئولیتش را بپذیریم و بدانیم که مقصر بودن با مسئول بودن متفاوت است و وقتی مسئولیت حال خودمان را بپذیریم قطعاً آمادگی برای تغییرش را خواهیم یافت سوم اینکه وضعیت مطلوبمان را بشناسیم و بدانیم کدام حال برایمان مطلوب است و قدمی برداریم و اقدامی کنیم تا شرایط را به نفع خودمان
5 خرداد 1398
کیو ویدیو