ویدیو شعرخوانی قاسم صرافان در وصف امام رضا علیه السلام از کیو ویدیو

فقیر آمده ام و دل شکسته پرسیدم - مگر که شاه خراسان گدا نمی خواهد -
19 خرداد 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط