ویدیو استاد شجاعی شجره ملعونه از کیو ویدیو

آل سعود در پیِ حذف اسلامِ #حسین .... ما کجایِ پازل دشمن، ایستاده ایم؟ به‌نام‌اسلام به کام‌یهود ⛔️
21 خرداد 1398
کیو ویدیو