ویدیو برنامه پارک علم فناوری شریف جهت توسعه ناحیه نوآوری شریف از کیو ویدیو

توضیحات «آقای مهندس مصطفی شکیبا، مدیر توسعه زیرساخت پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف» در خصوص برنامه‌های پارک برای توسعه ناحیه نوآوری شریف را بشنوید.
28 خرداد 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط