ویدیو گاف ترامپ در اعلام تحریم های جدید علیه ایران از کیو ویدیو

گاف #ترامپ در اعلام #تحریم های جدید علیه #ایران، رئیس جمهوری #أمریكا #امام_خمینی (ره) را #تحریم كرد!! #فورى
4 تیر 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط