ویدیو فیلمی تاریخی اولین تلفن همراه جهان در سال ۱۹۲۲ از کیو ویدیو

4 تیر 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط