ویدیو محیط زیست چیست به چه چیزی محیط زیست می‌گوییم؟ از کیو ویدیو

نخستین نشست از سلسله نشست‌های پساسیل در خرم آباد برگزار شد. مجید دریکوند و سخنرانی درباره تاثیر سیل بر ارتباطات اکولوژیک جانوری.
14 تیر 1398
کیو ویدیو