ویدیو توضیحات گرشاسبی درباره قرارداد بازیکنان پرسپولیس از کیو ویدیو

برنامه سلام صبح بخیر با حضور حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل سابق پرسپولیس
17 تیر 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط