ویدیو هیچ ایرانی، مذاکره فرد معلوم الحالی چون ترامپ را عقلانی نمی داند از کیو ویدیو

دکتر نوبخت در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران-شهرستان قرچک: هیچ ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور،مذاکره با فرد معلوم الحالی چون ترامپ را عقلانی نمی داند/ آینده ایران قطعا بهتر از گذشته خواهد بود/ شهد شیرین صبر و مقاومت چشیده خواهد شد
12 مرداد 1398
کیو ویدیو