ویدیو زیروبم 260 عمار تفتی همه در شهرداری رئیسند از کیو ویدیو

عمار تفتی: ناصر تقوایی اسیر دلال ها شد؛ گفتگوی زیروبم با عمار تفتی، شهرام عبدلی و گزارشی از تئاتر دلاک ها. همراه زیروبم باشید: http://zirobamonline.com
22 مرداد 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط