ویدیو به فکر محیط زیست باشیم از کیو ویدیو

اگر واقعا فکر می‌کنید اهمیت محیط زیست کمتر از اقتصاد است، سعی کنید نفستان را حبس کنید و پول ‌هایتان را بشمارید!
27 مرداد 1398
کیو ویدیو