ویدیو گابریل کالدرون در حال حاضر الویت ما این است علیپور پایش به گلزنی باز شود از کیو ویدیو

بخش اول صحبت های گابریل کالدرون در حاشیه تمرین پرسپولیس
18 مهر 1398
کیو ویدیو