ویدیو رضا صادقی حال جامعه من خوب نیست رضا صادقی در برنامه علی ضیا از کیو ویدیو

#Formoolyek #فرمول_یک #Formool_Yek رضا صادقی:من نسبت به نسلی که بزرگ می شوند متعهدم و باید جلوی دخترانم حرفی برای گفتن داشته باشم. رضا صادقی: ضمن احترام به خانم نرگس کلباسی و خانم طناز بحری که آدم ویژه ای است و جمله اش را دوست داشتم که گفت من دیدم هرکسی آنجا می رود برنمی گردد من گفتم بروم و برگردم. اما چون حاج کاظم کبیر را از نزدیک دیده ام هم خیلی دوست دارم شاگردی شان را کنم هم پشتشان بایستم.
22 مهر 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط