ویدیو مرگ بیمار به دلیل پنچر شدن آمبولانس توسط همسایه از کیو ویدیو

وقتی ماموران اورژانس برای احیای یک بیمار به محل موردنظر اعزام می شود، برای تسریع در عمل احیا خودرو آمبولانس را جلو در پارکینگ پارک می کنند و همسایه کم حوصله وقتی با این صحنه مواجه می شود، چرخ های آمبولانس را پنجر کرد و باعث مرگ فرد بیمار شد.
13 آبان 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط