ویدیو اختصاص بیش ۷۲۴ میلیارد تومان اعتبار برای احیای دریاچه ارومیه از کیو ویدیو

نشست ۲ روزه با عنوان «بررسی عملکرد کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی برای احیای دریاچه ارومیه» در پردیس شهر دانشگاه ارومیه 23 مهر 98 برگزارشد لینک خبر : http://news.urmia.ac.ir/node/3848
14 آبان 1398
کیو ویدیو