ویدیو دلم گرفت ای هم نفس در هفته پنجم لیگ خوانندگی پاپ ایرانی در لیگ جهانی موسیقی از کیو ویدیو

هفته پنجم از لیگ خوانندگی پاپ ایرانی در لیگ جهانی موسیقی لیگ خوانندگی جدید، ثبت نام از 11 اذرماه و شروع لیگ در 27 آذرماه 1398 قطعه دلم گرفت ای هم نفس از حمید حامی در پنجمین تکلیف لیگ mwl-ss21
15 آذر 1398
کیو ویدیو