ویدیو شور حماسی ای لشگر صاحب زمان آماده باش کربلایی حسین طاهری از کیو ویدیو

ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش///این لشگرعشق است که پر همت وعزم است***عشاق همه یک به یک آماده رزم اند///در لشگرشان به گویید به فریاد*** با آل علی هرکه در افتاد ورافتاد///دستی که ندارد به جز فاطمه خواهش***با دشمن این راه ندارد سر سازش///امروز جهان سیطره سینه زنان است***چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟
17 دی 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط