ویدیو شعر حماسی کربلایی حسین طاهری از کیو ویدیو

شعر حماسی کربلایی حسین طاهری در مراسم بزرگداشت شهید سپهبد سلیمانی ای دشمن غدار خیالات مبافی... نابود شوی گر بکنی فکر تلافی.
19 دی 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط