ویدیو مداحی حماسی آقای حسین طاهری در مراسم بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی از کیو ویدیو

#ویژه #اختصاصی نو+جوان | وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد... مداحی حماسی آقای حسین طاهری در مراسم بزرگداشت شهید حاج‌قاسم سلیمانی و همراهی مردم با ذکر حیدر حیدر از سایه خود نیز بترسید بترسید/ ای شب‌زدگان از صف خورشید بترسید این راه که بی‌رهرو دگر نیست بدانید / دوران بزن دررو دگر نیست بدانید ما قدرت حقیم و تل‌آویو ضعیف است / ما نیروی قدسیم و هدف قدس شریف است نو+جوان؛ انرژی امید ابتکار Nojavan.Khamenei.ir
23 دی 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط