ویدیو فرودهای دشوار چالش برانگیز در شرایط طوفانی آژانس ققنوس از کیو ویدیو

چند مورد از چالش برانگیز ترین و دشوارترین فرودهای ممکن که در شرایط آب و هوایی نا مساعد انجام شده تماشا کنید! | آژانس مسافرتی ققنوس | Ghoghnos.ir | تلفن: 02124525
23 دی 1398
کیو ویدیو