ویدیو ما زنان هم می‌توانیم سقف شیشه‌ای را بشکنیم از کیو ویدیو

ما با هم می‌توانیم فعالیت تیمی را محقق کرده و با شایسته‌پروری و شایسته‌سالاری دستیابی به افق‌های موفقیت را محقق کنیم، چگونه؟ این برنامه می‌تواند دریچه‌های تازه‌ای را پیش رویتان می‌گشاید.
25 دی 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط