ویدیو گام اول استیضاح ترامپ ناکام ماند از کیو ویدیو

نخستین جلسه استیضاح رئیس جمهور آمریکا در مجلس سنا
2 بهمن 1398
کیو ویدیو