ویدیو بی احترامی دیپلماتیک ترامپ به رئیس جمهور عراق از کیو ویدیو

ترامپ در حالی که در جلسه با رئیس جمهور عراق قرار داشت بدون هیچ توجهی به وی عراق را تهدید به تحریم کرد!
3 بهمن 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط