ویدیو کارشناس صهیونیست ژنرال های اسرائیلی آرزو دارند مثل سردار سلیمانی محبوب باشند از کیو ویدیو

این مستند در سال 2018 در مورد شخصیت حاج قاسم ساخته شده
3 بهمن 1398
کیو ویدیو