ویدیو آغاز راهپیمایی ضد آمریکایی مردم عراق در بغداد از کیو ویدیو

مردم عراق یکصدا خواهان خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی از کشورشان هستند.
4 بهمن 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط