ویدیو پاسخ به کسانی میگویند اگر آمریکا آرام تر رفتار کنیم، نتیجه بهتری میگیریم از کیو ویدیو

علامه مصباح یزدی: متأسفیم که شما با اینکه به آمریکا رفته و آن‌جا درس خوانده‌اید، یا سال‌ها در انگلیس بوده‌ و آن‌جا دکترا گرفته‌اید، با این‌که با آن‌ها هم‌پیاله بوده‌اید و اکنون نیز ارتباطاتی با آن‌ها دارید، باز آمریکا را نشناخته‌اید! ۹۸/۱۰/۲۵
10 بهمن 1398
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط