ویدیو شنای دلفین‌ها در یکی سواحل کالیفرنیا از کیو ویدیو

صحنه‌ی خارق العاده‌‌ایی از شنای نورانی دلفین‌ها در یکی از سواحل کالیفرنیا !
9 اردیبهشت 1399
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط