ویدیو بیوماس انرژی پاک جهت حفظ محیط زیست از کیو ویدیو

در این ویدئو بررسی می‌کنیم که چطور میتوان از زباله ها و پسماندهای صنعتی انرژی تولید کنیم و بدینوسیله محیط زیست را کمتر آلوده کنیم.
28 اردیبهشت 1399
کیو ویدیو